• ✔️ Gratis bezorgd (NL, BE)
 • ✔️ Vandaag verzonden (bestel voor 20:00)
 • ✔️ 15% korting op je abonnement
Mobile menu

Privacybeleid

Your Daily Health Pack BV – Website Privacybeleid

We streven ernaar de privacy te beschermen van de bezoekers van onze Website en de gebruikers van onze Internetproducten. In dit Privacybeleid leggen wij uit hoe wij jouw Persoonsgegevens verzamelen op onze Website, hoe we deze gegevens beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens.

Wie zijn wij?

Dit Privacybeleid is van toepassing op onze website www.yourdailyhealthpack.com (hierna de “Website” genoemd) en onze producten, aanbiedingen, functionaliteiten, hulpmiddelen of bronnen die via onze Website worden aangeboden (hierna gezamenlijk onze “Internetproducten” genoemd). De verwerkingsverantwoordelijke die de Persoonsgegevens verzamelt via onze Internetproducten in overeenstemming met artikel 4, lid 7 van de GDPR is Your Daily Health Pack BV, Fluorietweg 34, 1812 RR Alkmaar.

Welke gegevens verzamelen wij en hoe gebruiken wij deze?

Welke Persoonsgegevens verzamelen we? Persoonsgegevens is informatie die jou identificeert of die kan worden gebruikt om je te identificeren of om contact met je op te nemen (hierna de “Persoonsgegevens” genoemd). Dergelijke Persoonsgegevens kunnen jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en factuur- en bank/creditcardgegevens bevatten.

Wij verzamelen Persoonsgegevens van je wanneer je onze Website gebruikt, zoals verder beschreven in dit Privacybeleid. In al deze gevallen zullen we alleen Persoonsgegevens verwerken die je ons rechtstreeks verstrekt of die wij automatisch van je verzamelen zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid of tenzij je ons toestemming geeft om dit te doen, zullen wij jouw Persoonsgegevens niet gebruiken of delen behalve zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid.

Hoe wij jouw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

Hieronder vind je informatie over hoe wij jouw Persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden wij jouw gegevens verwerken en op welke rechtsgrond wij dit doen. Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van jouw gegevens onze gerechtvaardigde belangen zijn, kun je contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens als je meer informatie wenst over onze gerechtvaardigde belangen. Als wij jouw toestemming gebruiken als rechtsgrond voor onze verwerking van jouw Persoonsgegevens, heb je het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken met toekomstig effect zoals hieronder beschreven of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Dit heeft geen invloed op de verwerking van jouw Persoonsgegevens tot het moment van intrekking van jouw toestemming. Hetzelfde geldt als we verwijzen naar jouw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen in andere delen van dit Privacybeleid.

 • Wij verzamelen informatie, waarvan sommige Persoonsgegevens bevatten, die je rechtstreeks aan ons verstrekt. We gebruiken deze gegevens om onze Internetproducten te personaliseren en om jouw klantervaring te optimaliseren bij het gebruik van onze Website.

Bovendien verzamelen we automatisch informatie inclusief Persoonsgegevens wanneer je onze Website bezoekt of onze Internetproducten gebruikt, zoals IP-adres, browsertype, besturingssysteem, foutenlogboeken en andere soortgelijke informatie. Dergelijke geaggregeerde informatie staat ons niet toe je te identificeren en wordt door ons gebruikt om trends te analyseren, de Website te beheren, het gebruik van onze Website te controleren en algemene informatie te verzamelen over het gebruik van onze Website.

De rechtsgrond voor dergelijke verwerking van jouw Persoonsgegevens zijn onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR) voor het aanpassen van de inhoud van onze diensten aan de voorkeuren van gebruikers en voor de verdere verbetering van onze Internetproducten.

Je bent niet wettelijk verplicht om ons jouw Persoonsgegevens te verstrekken.

 • Als je iets koopt via de webshop Als je een bestelling plaatst via onze webshop zonder een account te openen, word je gevraagd jouw naam, adres, betalingsgegevens, e-mailadres en (optioneel) jouw telefoonnummer op te geven.

We zullen jouw naam en e-mailadres gebruiken om je een e-mail met een bestelbevestiging en een e-mail ter bevestiging van de verzending te sturen. We zullen jouw betalingsgegevens ook gebruiken om de betaling voor de bestelling te verwerken en jouw e-mailadres en andere contactgegevens gebruiken om jouw bestelling naar je te verzenden. Dergelijke verwerking van jouw Persoonsgegevens is noodzakelijk om de bestelling te verwerken; de rechtsgrond voor dergelijke verwerking van jouw Persoonsgegevens is daarom artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR. Houd er rekening mee dat wij zonder dergelijke Persoonsgegevens geen berichten naar aanleiding van jouw bestellingen kunnen sturen of de bestelling kunnen uitvoeren.

 • Als je een vraag hebt aan onze klantenservice Als je contact opneemt met onze klantenservice, zullen wij met je communiceren in antwoord op jouw vragen en om de door jou gevraagde diensten te leveren. We zullen met je communiceren via e-mail of telefoon, in overeenstemming met jouw voorkeuren.

Dergelijke verwerking van de Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten; de rechtsgrond voor dergelijke verwerking van jouw Persoonsgegevens is daarom artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR. Houd er rekening mee dat wij zonder dergelijke Persoonsgegevens geen berichten vanuit de klantenservice kunnen sturen.

Cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags, webbakens en andere identificatoren om ons te helpen onze Website en Internetproducten te personaliseren, jouw voorkeuren te onthouden, te begrijpen hoe gebruikers onze Website en Internetproducten gebruiken en onze marketingcommunicatie aan te passen.

Een cookie is een klein gegevensbestand met een tekenreeks dat naar jouw computer wordt verzonden wanneer je een website bezoekt. Wanneer je de website opnieuw bezoekt, kan de cookie ervoor zorgen dat die site jouw browser herkent. Hoelang een cookie op jouw computer of mobiel apparaat opgeslagen blijft, hangt af van het feit of dit een “permanent” of “sessie-” cookie is. Onze Website maakt gebruik van beide soorten cookies. Sessiecookies blijven alleen op jouw apparaat totdat je de browser sluit. Permanente cookies blijven op jouw computer of mobiele apparaat totdat ze verlopen of worden verwijderd.

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel voor het gebruik van onze Website en onze Internetproducten.
 • Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe je onze Website gebruikt. Wij gebruiken dergelijke gegevens om onze Website te optimaliseren en het voor jou gemakkelijker te maken om onze Internetproducten te gebruiken.
 • Functionele cookies: Met deze cookies kunnen onze Website en Internetproducten de keuzes die je maakt op onze Website onthouden en jouw ervaring personaliseren.
 • Analytische cookies: We gebruiken analytische cookies om ons te helpen begrijpen hoe gebruikers onze Website gebruiken en hoe ze op onze Website zijn terechtgekomen. We maken gebruik van analytische diensten, zoals Google Analytics. Deze cookies zijn onderworpen aan het respectieve privacybeleid van de externe dienstverleners en voor meer informatie over jouw opties en hoe je je kunt afmelden voor dergelijke analytische cookies, kun je de website van de respectieve dienstverlener bezoeken.

Hoewel je niet verplicht bent om onze cookies te accepteren om toegang te krijgen tot onze Website, is het zo dat als je cookies weigert, bepaalde producten, aanbiedingen of functies van onze website mogelijk niet naar behoren kunnen werken en je enig gebruiksgemak kunt verliezen.

De rechtsgrond voor ons gebruik van cookies zijn onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR) voor het optimaliseren van onze Website en onze Internetproducten, voor het aanpassen van jouw gebruikerservaring en voor het aanbieden van reclame die op jouw interesses is afgestemd.

Delen en verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

We zullen jouw Persoonsgegevens niet delen met, verkopen of doorgeven aan, of anderszins verspreiden onder derden, tenzij wettelijk vereist in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c) van de GDPR, tenzij vereist voor het doel van je contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR, tenzij de derde ten behoeve van ons handelt als een gegevensverwerker in overeenstemming met artikel 28 van de GDPR, of tenzij je ons uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR.

We maken in het bijzonder gebruik van een mailingbedrijf om e-mailmarketing te verzenden, betalingsdienstaanbieders om je te factureren voor goederen en diensten en voor bank/creditcardverwerking, gespecialiseerde dienstverleners voor het innen van betalingen en het screenen op fraude, een verzendbedrijf om bestellingen uit te voeren en sociale media om onze sociale mediacampagnes te beheren.

Om in dit kader voldoende bescherming van jouw Persoonsgegevens te bieden, gebruiken wij standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld in overeenstemming met artikel 46, lid 2, onder c) van de GDPR voor dergelijke bedrijven of certificeringen van dergelijke bedrijven op grond van het EU-US Privacy Shield in overeenstemming met artikel 45, lid 1 van de GDPR.

Het delen van jouw Persoonsgegevens met andere entiteiten of dienstverleners zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zal worden beperkt voor zover noodzakelijk. We hebben deze bedrijven zorgvuldig geselecteerd en controleren voortdurend of ze onze instructies volgen. Het is deze bedrijven contractueel verboden om jouw Persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die beschreven in dit Privacybeleid. De rechtsgrond voor het delen van jouw Persoonsgegevens met dergelijke bedrijven is artikel 28, lid 1 van de GDPR of onze gerechtvaardigde belangen door de hierboven beschreven diensten te bestellen bij die bedrijven (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR).

We kunnen ook verplicht worden om jouw Persoonsgegevens te verstrekken aan overheids- of wetshandhavingsinstanties in antwoord op een wettig verzoek van een overheidsinstantie of als we dit moeten doen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder het naleven van de nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c) van de GDPR. We kunnen jouw gegevens ook verstrekken in overeenstemming met ons gerechtvaardigd belang bij het toepassen of naleven van onze algemene voorwaarden of bij het reageren op vorderingen, het beschermen van onze rechten of de rechten van een derde, het beschermen van de veiligheid van een persoon of het voorkomen van illegale activiteiten (waaronder voor fraudebestrijding en verlaging van het kredietrisico) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR.

Wanneer vereist op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, verzoeken we je om jouw voorafgaande toestemming voordat we jouw Persoonsgegevens met andere bedrijven delen. In dergelijke gevallen is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR.

Gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden?

Tenzij anderszins beschreven in dit Privacybeleid, zullen we Persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden of zoals anderszins bekendgemaakt op het moment dat wij je om dergelijke gegevens verzoeken. Als jouw Persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden dan die welke in dit Privacybeleid zijn vermeld of voor andere doeleinden dan waarvoor de Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld, zullen wij je informatie verstrekken over dat andere doeleinde en andere relevante informatie waarnaar wordt verwezen in dit Privacybeleid.

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht van inzage (artikel 15 van de GDPR):

Je hebt het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jouw Persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de Persoonsgegevens die wij over je bewaren.

 • Recht op rectificatie (artikel 16 van de GDPR):

Je hebt het recht om rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op wissen van gegevens (artikel 17 van de GDPR):

Je hebt het recht om in bepaalde omstandigheden te verzoeken om Persoonsgegevens te wissen zonder onredelijke vertraging, bijv. als jouw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of als je jouw toestemming intrekt waarop onze verwerking is gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR en wanneer er geen andere rechtsgrond voor verwerking is. Je kunt ons jouw accountgegevens laten wissen door in te loggen bij jouw persoonlijke account en dan bij “mijn gegevens” te drukken op de knop tot verzoeken van het verwijderen van het account en alle daarbij behorende informatie.

 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de GDPR):

Je hebt het recht om ons te verzoeken om de verwerking van jouw Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken, bijv. als je van mening bent dat de Persoonsgegevens die wij over je verwerken onjuist of onrechtmatig zijn.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de GDPR):

Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om jouw Persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en heb je het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd, of ons te vragen dit te doen.

 • Recht van bezwaar (artikel 21 van de GDPR):

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden, in het bijzonder wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op de rechtsgrond van gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR) of wanneer wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden.

 • Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer je een klacht hebt lossen wij dit het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice via info@yourdailyhealthpack.nl.  Maar je hebt ook het recht om je met jouw klacht te wenden tot de autoriteit persoonsgegevens dit kan via deze link:  https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient

Hoe en hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

We bewaren jouw Persoonsgegevens en andere informatie zo lang als nodig om je in staat te stellen onze Website en om onze diensten aan jou te leveren, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (waaronder die over de bewaring van documenten), om geschillen met partijen te beslechten en zo anderszins nodig is om ons in staat te stellen onze activiteiten uit te voeren. Als je een vraag hebt over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten Persoonsgegevens die wij over je verwerken, kun je contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens niet om besluiten met rechtsgevolgen of soortgelijke impact op je te nemen op basis van de geautomatiseerde verwerking van jouw Persoonsgegevens.

Vragen over jouw privacy?

Als je vragen hebt over ons Privacybeleid of van mening bent dat we ons niet houden aan de voorwaarden van ons gepubliceerde Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kun je contact opnemen via info@yourdailyhealthpack.nl.

Wijzigingen in het Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We zullen wijzigingen in dit Privacybeleid hier publiceren. Raadpleeg daarom dit Privacybeleid regelmatig.